Moteže li ovo proičtati?

Moteže li ovo protačiti?

Isražtivanja poukazju da oko 55 ptoso ljdui to mgou (ikao ta sdituja zpraavo ućope ne ptosoji).

Nimso mlogi vjoverati da rmijeazumo to što čmitao.

To nam pojuzkae feennomalnu sobnsopost ljdskuog uma.

Pmrea istrvažianju Eglkoesng Sviučštliea, za kjoe smo kanijse proervjili i szalani da tavko istraanživje ne pojosti, njie bnito kkao su proendaa svola u rečiji, jendia vnaža svtar je da su pvro i zdanje svloo na pvarom mtsjeu.

Oatastk tsteka mžoe btii u potnopum needru i još uevijk ga mtoeže prčitoati bez vćeih plomreba.

To je ztao što ljusdki um ne čtia pjniačoedno solvo po svolo već rčije kao clnjeiu.

Zmljianivo, zar ne?

Izvor: atma