Ovo su četiri faze života prema slavnom psihologu Carlu Jungu

Carl Jung švicarski je psiholog i psihijatar, inače začetnik analitičke psihologije, postavio je tezu o četiri faze života, kroz koje prolazi svaki čovjek. Radi se o tome tko smo kao ljudi i što nas motivira. Ne tiču se dobi i postignuća u životu, a te se faze tijekom života mogu izmjenjivati. Donosimo vam koje su to četiri faze života prema Jungu.

1. Sportaš 

Faza sportaša ono je doba života kad najviše razmišljamo o sebi. Postoje i ljudi koji nikad nisu izašli iz ove faze, kao i oni koji se stalno u nju vraćaju, a koja je, od sve četiri Jungove faze, ona najmanje zrela. Njezina je glavna karakteristika opsesija fizičkim izgledom. Ukoliko želite uživo vidjeti ovu fazu, samo pogledajte način na koji tinejdžeri prolaze pokraj ogledala. Faza sportaša može biti narcisoidna i kritična, a može biti i kombinacija tih dviju osobina.

2. Ratnik

Nakon sportaša, život dolazi u fazu ratnika. Tad ljudi preuzimaju odgovornost i dobivaju želju pokoriti svijet, odnosno više su usmjereni ka ciljevima. Odjednom vide što sve žele osvojiti i ostvariti u životu, a taština iz faze sportaša polako nestaje. Karakteristika faze ratnika jest svakodnevna borba i brige koje obilježavaju ranu odraslu dob, poput pronalaska posla, zasnivanja obitelji, kupovine doma. Osim toga, faza ratnika ona je u koju se ljudi najčešće vraćaju, kako bi se ponovno ostvarili.

3. Faza obračuna

Nakon što završi faza ratnika, stižemo u fazu obračuna, u kojoj shvaćamo koliko smo malo učinili, odnosno što smo učinili za druge i jesmo li mogli učiniti više. Čovjek više nije usredotočen na vlastita postignuća, nego na unapređenje tuđih života. Ova je faza često povezana s roditeljstvom, obzirom da je, umjesto na sebe, čovjek usmjeren na to kako svome djetetu osigurati bolji život, piše Iheartintelligence. Osim roditeljstva, za mnoge je faza obračuna ona u kojoj ostavlja neki trag iza sebe, nešto čime je obilježio svoje postojanje. Vrijeme je to kad se gleda što se ostvarilo, kao i kako se može dalje napredovati, ne samo čovjek sam, nego i svi oko njega.

4. Duhovna faza

Ovo je zadnja faza života, u kojoj čovjek postaje više od fizičkoga i onoga što je postigao, bilo da se radi o novcu, posjedu, prijateljima ili dobrim djelima. Karakteristika duhovne faze jest promatranje sebe i svoga života iz drugačije perspektive, osjećaj izvantjelesnoga, što rezultira viđenjem sebe u pravom svjetlu.

Izvor: n1