MENTALNI POREMEĆAJ LIČNOSTI, ODMAH ĆETE PRIMIJETITI OVIH 5 SIMPTOMA: Kada osoba radi ovakve stvari, postoji veliki rizik!

5 simptoma koji ukazuju na mentalni poremećaj ličnosti – lako ćete ih prepoznati!

Očuvanje i njegovanje mentalnog zdravlja je izuzetno važno, a kada se u životu pojave stres, trauma, nelagodnosti, može se pojaviti poremećaj ličnosti. To su su dugoročni obrasci ponašanja koji se značajno razlikuju od očekivanih. Postoji više poremećaja ličnosti: izbjegavajući, grnaični, zavisni, histrionični, opsesivno-kompulzivni, narcisoidni, paranoidni itd.

Najprije se poremećaj može primijetiti u načinu ponašanja, ali i u komunikaciji sa ljudima. Poremećaji ličnosti zahtijevaju stručnu konsultaciju, određeni vid terapije i potrebno je vreme i podrška kako bi se mentalno stanje vratilo u ravnotežu.

Svaki poremećaj ličnosti se razlikuje po karakterističnim simptomima, ali neki simptomi su svojstveni svima. Evo o kojim znakovima je riječ:

1. Međusobno nerazumijevanje – Svako, naravno, ima svoje viđenje situacije, pa čak i razumijevanje iste fraze. Ali mnogo toga što govorimo jedni drugima može se razumjeti samo na jedan način. Ljudi koji imaju poremećaj ličnosti pogrešno predstavljaju sve što se na njih odnosi. Čak i ako dobiju kompliment, zbog unutrašnje nelagode i niskog samopoštovanja, doživljavaju ga kao uvredu i prijetnju.

2. Pogrešna percepcija svijeta – Kada iskrive sve što im se kaže, mijenjaju i stvarnost. Na primjer, nakon nekoliko minuta razgovora, oni mogu pomisliti da su sa vama najbolji prijatelji, čak i ako vi ne mislite tako i niste naveli razlog. Poremećaj ličnosti čini da svet oko sebe i sebe sagledavate u potpuno drugačijem svijetlu, što ostavlja pečat na međuljudske odnose.

3. Pokušavaju da uspostave nadmoć – To što su u intelektualnim sposobnostima superiorni u odnosu na okolinu za njih uopšte nije tajna. Zbog toga ljudi sa poremećajem ličnosti ne propuštaju priliku da to pokažu drugima. Zato se nemojte iznenaditi ako vam naruše samopouzdanje ili vas natjeraju da sumnjate u sopstveni uspjeh. Posebno osobe sa narcisoidnim poremećajem ličnosti ističu svoju superiornost.

4. Ja sam žrtva – Ljudi koji imaju poremećaj ličnosti uvek pokušavaju da izbjegnu odgovornost. Često sebe stavljaju u status žrtve. Zbog toga od njih često možete uglavnom čuti priče o nesrećnom detinjstvu, lošem poslu, nerazumijevanju roditelja, pogrešnim partnerima, nemirnoj deci… Za greške pokušavaju uglavnom da izbjegnu odgovornost i pripisuju ih drugima.

5. Laži – Poremećaj ličnosti može podrazumijevati i patološko laganje. To mogu biti redovne i besmislene laži. Osim što lažu druge, ove osobe pokušavaju i sebe da obmanu i naprave lažnu sliku o sebi u koju će i sami povjerovati.

Napomena: Ukoliko imate neke simptome ili smatrate da vam je mentalno zdravlje narušeno, neophodno je da se konsultujete i obratite za pomoć psihologu ili psihoterapeutu. Mentalno zdrav život je i srećan život, zato ne zaboravite da je briga o vašim emocijama izuzetno važna.

sensa